sunnuntai, 5. helmikuu 2017

”Rahaa ei anneta laittomasti oleskeleville”

”Rahaa ei anneta laittomasti oleskeleville” Helsingin Sanomissa 16.12 julkaistussa uutisessa sisäministeri Paula Risikko toteaa, että Suomi on valmis antamaan välttämätöntä hätäapua laittomasti maassa oleville, mutta toimeentulotukea he eivät saa. Tämä merkitsee sitä, että hätäapua saa olla lyhytaikaista ja välttämätöntä apua, mutta ei rahaa. Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrä on todella suuri ja varsinkin laittomasti maahan tulevia on paljon. Tämä syö valtiolta paljon rahaa, sillä heitä joudutaan majoittamaan vastaanottokeskuksiin. Suurena puheen aiheena on ollut, että suomen kansa joutuu maksamaan veroja ja täten elättämään laittomasti täällä olevia. Joka ei tietenkään ole oikein heitä kohtaan jotka tekevät koko päiväistä työtä ja ansaitsevat elantonsa, kun taas laittomasti tällä olevat maahanmuuttajat saavat oleskella miten haluavat eikä heidän tarvitse tehdä töitä. Mielestäni oikea päätös on juuri se että heille ei tule antaa rahaa, sillä heille ei ole myönnetty lupaa oleskella Suomessa ja heidän ei ole täten oikeutta saada rahallista tukea. Ymmärrän hätäavun eli ruuan ja vaatteiden antamisen, sillä eihän heitä kehtaa kummiskaan jättää ilman minkäänlaista apua.

keskiviikko, 1. helmikuu 2017

Pisa-tutkimuksista

Pisa-tutkimusten tuloksista Kalevassa 6. joulukuuta 2016 julkaistussa artikkelissa kerrotaan sukupuolten välisestä tulos erosta kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa Suomessa. On todettu että suomalaiset tytöt menestyvät keskimäärin paremmin luonnontieteissä, matemaattisissa aineissa ja äidinkielessä verrattuna suomalaisiin poikiin. Tutkimuksen mukaan Suomessa ero sukupuolten välillä luonnontieteiden osaamisessa on suurin verrattuna muihin maihin jotka ovat osallistuneet kyseiseen tutkimukseen. Mistä johtuu sukupuolten välinen ero? Onko kyse kiinnostuksesta vai ryhmäpaineesta. Olen sitä mieltä että poikien heikompi menestys voi johtua monen eri tekijän yhteen sattumasta. Koulussa pojat saattavat kokea tietynlaista ryhmäpainetta epäonnistua. He eivät halua erottautua joukosta hyvillä arvosanoilla ja esimerkiksi kiinnostuksella vaikka luonnontieteitä kohtaan. Tytöillä ei ole havaittavissa tällaista ryhmäpainetta. Tytöt haluavat menestyä koulussa. He haluavat saada hyviä arvosanoja sellaisissakin aineissa kuten matematiikka ja luonnontieteet, jotka eivät kumminkaan välttämättä kiinnosta suurissa määrin. Tytöt panostavat peruskoulun aikana kouluun paljon enemmän mitä pojat mikä saattaa olla syynä myös tuloksissa havaittavalle erolle. En ole Pisa-tutkimuksen tuloksesta huolissani. Emme havittele tällä hetkellä enää kärkisijoja, mutta olemme kumminkin niiden tuntumassa.

keskiviikko, 1. helmikuu 2017

Turvapaikanhakijoiden kohtelu

Turvapaikanhakijoiden kohtelu
 
Suomeen on viime vuosien aikana kohdistunut suuri maahanmuuttotulva. Tämä vaikeuttaa turvapaikanhakijoiden asianmukaista kohtelua. Mielestäni Suomi on kuitenkin onnistunut hyvin turvapaikan hakijoiden kohtelussa hakijoiden suureen määrään nähden. Osa Suomeen tulleista maahanmuuttajista on kuitenkin "elintasopakolaisia" mikä vaikeuttaa oikeasti apua tarvitsevien erottelemista ja auttamista ja hidastaa turvapaikan saamista. Suomi on kuitenkin ilmoittanut tehneensä muutoksia hakijoiden kohteluun ja hakijoiden suuren määrän takia täysin optimaalinen kohtelu vaikuttaa mahdottomuudelta. Asiaan vaikuttaa myös se, että monet maahan tulevat eivät ilmoittaudu vastaanottokeskuksiin tai ilmoittautumisen jälkeen katoavat.
 Yk moitti Suomea myös alaikäisten vankien säilyttämisestä aikuisten joukossa. Asia on ongelmallinen, koska alaikäisten vankien määrä on Suomessa pieni. Olisi ehkä kuitenkin parasta, jos alaikäisille vangeille olisi oma vankilansa, jossa heidän ei tarvitsisi olla tekemisissä vanhempien ja vaarallisten vankien kanssa. Haittapuolena olisi pitkät välimatkat omaisiin, mutta vangit eivät oppisi huonoja tapoja vanhemmilta vangeilta ja heidän turvallisuutensa olisi myös parempi. Kaleva 7.12.2016

sunnuntai, 29. tammikuu 2017

Vielä eutanasiasta

Uusin kansalaisaloite eutanasiasta eli arvokuolemasta sai tarvittavan 50 000 allekirjoittaneen rajan rikki. Mielestäni kyseessä on pieni, mutta pieni askel kohti vapaata ja tasa-arvoista maailmaa. Jos kyseinen kansalaisaloite menee myös eduskunnassa läpi, niin saa ihmiset jälleen lisää tasa-arvoisia oikeuksia. Tämän jälkeen kenenkään ei tarvitse kärsiä ja odottaa jopa piinaavankin kauan vääjäämätöntä loppuaan. Eli ehdottomasti suurin hyöty tästä on parantumattomasti tai muuten erittäin vakavasti sairastuneille henkilöille. Argumentteja toki löytyy, kuten kristinuskosta tai lääkäreiden halusta. Raamatussahan sanotaan, ettei ihmisen tulisi esittää Jumalaa, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi elämällä ja kuolemalla leikkimistä. Mielestäni eutanasiassa ei ole kyseessä kuolemalla leikkimisestä, vaan pikemminkin kuolemisen helpottamisesta. Lääkäreille toki toisen ihmisen elämän päättäminen ei varmasti ole helppoa, mutta eiköhän eutanasian suorittavia lääkäreitä löydy.  Tilanteet, joissa eutanasiaa kansalaisaloitteessa ehdotetaan käytettäväksi, ovat myös sellaisia, joissa elämän pitkittäminenkään tuskin tuntuu oikealta. Enkä allekirjoittaneiden määrästä päätellen ole ainoa, joka suurin piirtein näin ajattelee. Kaleva 18.12.2016

torstai, 26. tammikuu 2017

postin jakeluongelmat

Viimeisten parin vuoden aikana Postilla on ollut jakeluongelmia, erityisesti syrjäseuduilla. Ongelmat johtuvat siitä ettei posti saa tarpeeksi jaettavaa esimerkiksi sanomalehdiltä, joiden tuotanto siirtyy kovaa vauhtia sähköiseen päin, ja heillä ei siten ole varaa maksaa postinkantajille palkkaa. 

 
Vaikka kaupungistuminen tapahtuu Suomessa yhtä lailla kuin muuallakin ja on tapahtunut jo pitkään, asuu edelleen merkittävä osa suomalaisia myös maaseudulla. Mielestäni postin tulisi tavoittaa tasavertaisesti kaikki asuinpaikasta riippumatta. Ymmärtäähän sen että jos rahaa ei ole niin silloin ei postimiehellekään palkkaa voi maksaa, mutta tässä vaiheessa koko yrityksen omistava valtio voisi puuttua asiaan. Antaa vaikka kansanedustajien palkasta pois sen verran että paketit kulkee.
 
Sanonta "jos nykypäivänä haluaa hävittää jotakin, varmin tapa on lähettää se postiin" on 'hiukan' kärjistetty, mutta siinä piilee totuuden siemen. Vuosittain postin mukaan hukkuu noin 1500 pakettia. Viime- ja toissavuonna posti sai varmasti aikoihin eniten ilmoituksia ja vihaviestejä kadonneista paketeista ja kirjeistä, johtuen ongelmista lajittelussa sekä jakeluvaikeuksista. 
 
Lukuisat yt-neuvottelut ja lakkoilut ympäri maan postin keskuksissa ovat saaneet aikaan satojen irtisanomisen. Vaikka Suomen (velkaantunut) valtio varmasti käyttää rahansa parhain päin, olisi sen syytä huolehtia myös koko kansan ajankohtaisesta tiedonsaannista sanomalehtien muodossa sekä muista postin tehtävissä yrityksen siis ollessa sen omistuksessa. 
 
Työttömyyttä niin postialalla kuin lehtipainossa lisäävä ratkaisu olisi esimerkiksi uutisten täysimittainen siirto netin välityksellä luettavaksi versioksi. Toisekseen vanhimmat sukupolvet eivät käyttele älylaitteita, välttämättä tietokonettakaan, vielä kovin tottuneesti.
 
Meillä siis todella on ongelma.