Tutkimuksia tehty iät ja ajat ja niitä tehdään edelleen. Ihmisiä kiinnostaa nähdä millaisia tuloksia saadaan ja niistä voidaan ennustaa mitä tuleman pitää mahdollisesti. PISA tutkimuksia on aloitettu tekemää 2000 luvun puolella. Näillä tutkimuksilla pyritään katsomaan mihinsuuntaan nuorten kehitys on matkalla ja näitä voidaan myös verrata muiden maiden kesken. 

Mielestäni on tärkeää tehdä tutkimuksia, sillä tulosten perusteella voidaan huomata epäkohtia nuorten opiskeluun liittyen ja tehdä mahdollisesti uusia muutoksia. On huomattavaa myös huomioida missä menestytään ja tukea sitä. Maissa missä tehdään PISA tutkimuksia voidaan verrata keskenään missä on parannettavaa ja mistä huono menestys mahtaisi johtua. 

Tutkimustulos siitä, että suomen 15-vuotiaat tytöt ovat menestyneet tutkimukseen osallistuneiden maiden kesken toiseksi parhaimpien joukkoon saattaisi olla jopa yllättävää. Tytöt olivat menestyneet myös matematiikassa. Voisi luulla, että pojat pärjäisivät sillä on myös tutkittu että esimerkiksi lukioissa pojat ovat kiinnostuneempia matematiikan opiskelusta. Syitä tämmöiseen tulokseen voi olla monia, mutta ei ole kuitenkaan ihme että Suomi menestyy hyvän koulutuksen johtamana. 

Suomessa olevan hyvän koulutuksen ansiota saadaan hyviä tuloksia. Tytöt ovat menestyneet luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. Syynä voi olla, että tytöt panostivat testien tekemiseen enemmän ja pojilla se saattoi olla päinvastoin. Erikoista silti on, että poikien ja tyttöjen luonnontieteiden osaamisen ero on Suomessa suurin osallistuneista maista.